PIT 28 do kiedy rozliczyć?

PIT-28, to rozliczenie, które w odróżnieniu od innych, składa się wcześniej niż pozostałe rozliczenia roczne. Obejmuje ono wszystkie osoby, które rozliczają się na zasadach ryczaltu od przychodów ewidencjonalnych. Precyzując dotyczy ono osób, które:

  • Prowadzą działalność gospodarczą różną od działalności rolniczej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, objętej ryczałtem
  • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ryczałtu
  • Otrzymują przychody z powodu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, czy innych umów o podobnym charakterze, jeśli oczywiście nie są one zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Do kiedy rozliczyć PIT 28?

Podatnik ma obowiązek rozliczyć PIT- 28 do 31 stycznia 2019r, jeśli dopełnił obowiązków zgłoszeniowych. Są nimi między innymi:

  • Zawiadomienie do 20 dnia miesiąca następnego, po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu, dzięki umowie najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inncyh umów o podobnym charakterze. Warto pamiętać, że jeśli pierwszy przychód nastąpił w grudniu, oświadczenie musi być złożone jeszcze przed końcem roku.
  • Zawiadomienie do 22 stycznia 2019 organu skarbowego o rozliczaniu ryczałtowym. Jeśli natomiast podatnik rozpoczął działalność w roku podatkowym, powinno ono być złożone w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie później, niż po uzyskaniu pierwszego przychodu
  • Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli podatnik w poprzednich latach korzystał z metody rozliczania ryczałtowego i nie rezygnował z tej formy, to nie ma obowiązku składania takiego zawiadomienia

Ważną informacją jest również fakt, że jeśli w ciągu trwania roku podatkowego, podatnik przekroczył przychody działalności w kwocie 250.000 euro, musi rozliczyć PIT-28. Ponad to, oznacza to, że w następnym roku nie będzie mógł już rozliczać się na zasadach ryczałtu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *