Nie tylko kancelaria komornika pomoże ci odzyskać alimenty i utrzymać dziecko

Szacuje się, że zaległości alimentacyjne w Polsce wynoszą ponad 10 mld złotych. Tak, tak, to nie pomyłka. Około 300 tysięcy osób zobowiązanych do utrzymywania swoich dzieci nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Ponad 95% z nich to mężczyźni. W ściągnięciu należnych alimentów pomaga nie tylko kancelaria komornika. Sprawdź, gdzie można szukać pomocy.

Kancelaria komornika jest zawsze wyborem pierwszym

Jeśli dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, nałożonego wyrokiem sądowym, najłatwiej jest poprosić o pomoc komornika. Aby zwrócić się do niego o pomoc, należy posiadać prawomocny wyrok sądu, który musi być zaopatrzony w tak zwaną klauzulę wykonalności. Dopiero wówczas jest on pełnoprawnym tytułem wykonawczym, który daje prawo komornikowi do egzekucji długu. Komornik nie jest bowiem uprawniony do podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie deklaracji słownej jednego z rodziców lub innej ustnej umowy, która rzekomo została zawarta między rodzicami.

Wraz z wyrokiem sadowym komornikowi warto udzielić wszelkich informacji na temat dłużnika, bo to przyspieszy jego działania. Do takich informacji należą: miejsce zamieszkania dłużnika oraz miejsce pracy, stan majątkowy i wszystkie znane źródła jego utrzymania, a także spis wszelkich znanych przedmiotów materialnych, które są w posiadaniu dłużnika.

Dobra kancelaria komornika, taka jak www.czosnyka-komornik.pl, egzekucję zaczyna od zajęcia wynagrodzenia za pracę, którą dłużnik świadczy na podstawie dowolnej umowy. Komornik może też zająć rentę lub emeryturę w części określonej ustawowo. Jeśli jednak w ciągu dwóch miesięcy nie można wyegzekwować żadnych środków, egzekucję uznaje się za bezskuteczną. Wówczas osoba poszkodowana może wystąpić o pomoc finansową do Funduszu Alimentacyjnego.

Detektyw może także pomóc

Niejednokrotnie tam, gdzie komornik nie jest w stanie pomóc, sprawdzić się może detektyw, bo jego czynności są zdecydowanie mniej sformalizowane niż te komornicze. Detektywi często są w stanie innymi sposobami ustalić stan majątkowy dłużnika i te informacje dostarczyć komornikowi. Często się bowiem zdarza, że dłużnik ukrywa spore dochody i swój majątek, starając się za wszelką cenę uniknąć płacenia alimentów. Zagadką ciągle pozostaje fakt, dlaczego niektórzy rodzice nie chcą utrzymywać swoich dzieci, ale tej odpowiedzi z pewnością nie uzyskamy.

Fundusz Alimentacyjny może nieco złagodzić finansowy trud utrzymywania dziecka

Jeśli nie ma żadnej możliwości odzyskania należnych alimentów, można wystąpić do funduszu Alimentacyjnego o wsparcie finansowe. Tu jednak trzeba spełnić pewne warunki. Pomoc finansową można uzyskać dla dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia lub 25. roku życia, o ile jeszcze uczy się lub studiuje. Świadczenia finansowe bez względu na wiek przysługują tylko dzieciom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Trzeba także spełniać odpowiednie kryteria wielkości dochodu netto na osobę w rodzinie, a wysokość progów należy sprawdzić na stronie Funduszu Alimentacyjnego.

Pomoc gminy

Jeżeli Fundusz Alimentacyjny przyzna pomoc dziecku lub nie przyzna jej z powodu przekroczenia progów dochodowych, to można wystąpić do gminy z prośbą o podjęcie działań mobilizujących dłużnika do pracy. Bezrobotnego „alimenciarza” gmina może skierować do urzędu pracy, gdzie będzie zobowiązany do podjęcia konkretnego zajęcia lub do wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych, które umożliwią mu znalezienie pracy.

Gmina może też zatrzymać prawo jazdy dłużnika, co będzie dotkliwą formą nacisku na wypełnienie zobowiązań alimentacyjnych. Urząd może także złożyć wniosek do prokuratury o ściganie za notoryczne unikanie płacenia alimentów, co w Polsce jest przestępstwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *