Jak rozliczyć i wypełnić PIT 3?

PIT 3 – formularz specyficzny

Rozliczenie podatkowe w większości wypadków dokonuje się poprzez formularz PIT 37 bądź 36. Jednak czasami należy skorzystać ze specjalnego formularza PIT 3. Część podatników mogła nawet o nim nie słyszeć. Czego on dotyczy?

Podmioty rozliczające się poprzez PIT 3

PIT 3 obejmuje dochody, uzyskane z zasiłku z tytułu ubezpieczenia społecznego, od których odprowadza się podatek dochodowy. Podobnie jak w przypadku „zwykłego” PIT, także w tym przypadku w trakcie roku organ wypłacający nam zasiłek, przesyła jednocześnie urzędowi skarbowemu zaliczkę. Na potrzeby tejże deklaracji podatnik nie musi kontaktować się w żaden sposób ze skarbówką.

W formularzu PIT 3 deklarujemy swoją sytuację majątkową. Jest on formą oświadczenia, że nie otrzymujemy innych dochodów, a zwłaszcza dochodów z tytułu stosunku pracy, co jest szczególnie ważne w przypadku osób, pobierających świadczenia społeczne. Poza tym w tym zeznaniu deklarujemy także, nie pobieramy emerytury ani renty, jak też świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do kogo złożyć deklarację PIT 3?

Organem właściwym do złożenia takiej deklaracji jest wyjątkowo organ rentowy. Ułatwia to nieco całą procedurę. Jednak sama deklaracja to za mało. Należy bowiem złożyć bez specjalnego wezwania ze strony organu całą niezbędną dokumentacje, która potwierdzi taki stan faktyczny, jaki wykazaliśmy w deklaracji.  Składając deklarację, należy też trzymać się terminu. Z reguły będzie to okres przed pierwszą wypłatą zasiłku.

Głównym celem składania tego dokumentu jest pomniejszenie należnej zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W tym celu dla osób pozostających w stosunku pracy istnieje analogiczna deklaracja PIT 2. Dzięki temu można w przejrzysty sposób zawiadomić organy o swojej aktualnej sytuacji majątkowej i uzyskać należne odliczenia. Kluczowe jednak jest złożenie całej niezbędnej dokumentacji dla udowodnienia, że jesteśmy do niej uprawnionymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *