Jak rozliczyć i wypełnić PCC 3?

               Podczas zawierania umów czy wykonywania czynności cywilno – prawnych każda osoba (osoba prywatna jak również osoba prowadząca działalność gospodarczą) jest zobowiązana do rozliczenia się z podatku z tytułu tychże czynności. Jednak jakie transakcje wymagają zgłoszenia w urzędzie skarbowym oraz zapłaty podatku? Jak wypełnić poprawnie PCC 3?
Jakie transakcje wymagają zgłoszenia w urzędzie skarbowym?
               Wiele czynności cywilno – prawnych wymaga zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Najczęstszą sytuacja, gdy należy zapłacić podatek jest zakup pojazdu na podstawie umowy kupna- sprzedaży.  Należy zapłacić podatek od każdego pojazdu, którego wartość przekracza 1000 zł. Kolejną sytuacją w której należy złożyć PCC 3 jest zbycie nieruchomości, ustanowienie hipoteki czy umowa darowizny bądź dożywocia. Opodatkowaniu podlegają również umowy pożyczki oraz umowy spółki. Naturalnie każda zmiana w w/w umów podlega opodatkowaniu.
Podatek od czynności cywilno – prawnych należy rozliczyć na formularzu PCC 3 najpóźniej 14 dni od powstania tejże czynności. Formularz PPC 3 podatnik musi złożyć osobiście bądź wysłać listem poleconym do właściwego urzędu skarbowego.
Jakie są stawki podatku PPC?
             Stawka podatku PCC zależy zarówno od charakteru jak i przedmiotu zawartej umowy cywilno – prawnej.W przypadku umowy sprzedaży (nieruchomości jak i rzeczy ruchomych) obowiązuje 2% stawka PCC. Jeśli chodzi o umowy spółek to stawka PCC wynosi 0,5 %.
            Jeśli podatnik nie złoży formularza PPC 3 w terminie 14 dni to podczas kontroli zostanie nałożona na niego sankcja w wysokości 20% podstawy opodatkowania.
Jak prawidłowo wypełnić PCC 3?
             Wypełnienie formularza PPC 3 nie jest trudne. W formularzu należy wpisać nie tylko dane podatnika takie jak nr pesel czy NIP lecz również adres zamieszkania. W PPC 3 należy także wpisać datę czynności prawnej (ta sama data co na umowie). W formularzu należy również wpisać przedmiot czynności prawnej oraz obliczyć wysokość podatku PCC.
             Osoba składająca formularz PPC 3 powinna pamiętać, iż należy posiadać oryginał z czynności cywilno – prawnych w przypadku składania PCC 3 osobiście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *