Jak obliczyć podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy wszystkich podatników, którzy osiągnęli dochód z tytułu pracy na etat, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej. Jak widać, ten obowiązek dotyczy niemal wszystkich – jak więc obliczyć podatek dochodowy?

Ustalenie dochodu

Dane do ustalenia dochodu znajdziemy w deklaracjach podatkowych przekazanych przez pracodawców. Bez względu jaki to będzie formularz (PIT-11 czy PIT-8) znajdziemy w nim niezbędne dane. W rubryce przychód znajdziemy sumę zarobków za cały okres podatkowy (w przypadku zmiany pracy w ciągu roku, dane należy zsumować z kilku formularzy PIT). Od sumy przychodów odejmujemy sumę kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W wyniku takiego działania otrzymamy dochód, czyli podstawę opodatkowania.

Obliczanie podatku

Dochód, który mieści się w pierwszym progu podatkowym podlega opodatkowaniu w oparciu o 18% stawkę podatku.W przypadku przekroczenia kwoty 85.528 PLN podatek liczymy dwuetapowo: najpierw od kwoty dochodu odejmujemy 85.528 i od pozostałej nadwyżki obliczmy podatek w oparciu o 32% stawkę podatku. Do uzyskanej kwoty podatku dodajemy kwotę 15.395,04 PLN (podatek od 85.528). Suma stanowi podatek wyliczony wg. skali. Od uzyskanej kwoty podatku należy odjąć składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku (wykazane w odpowiedniej rubryce PIT). Wynik stanowi podatek, który powinien zostać zapłacony do Urzędu Skarbowego.

Ustalenie kwoty wpłaty do Urzędu Skarbowego

To już ostatni etap – musimy sprawdzić czy musimy coś dopłacić do Urzędu Skarbowego czy tez wystąpiła nadpłata i możemy spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku. W tym celu od obliczonego wcześniej podatku należy odjąć sumę zaliczek pobranych przez płatnika (z rubryki PIT). Jeśli wynik stanowi liczbę dodatnią – te kwotę musimy wpłacić do Urzędu, w przypadku, gdy wynik jest ujemny – wystąpiła nadpłata i to Urząd dokona zwrotu (należy pamiętać, aby wpisać numer rachunku bankowego do zwrotu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *