Jak działa WIBOR i jak wpływa na polskie kredyty hipoteczne?

WIBOR to jeden z najważniejszych wskaźników, które decydują o wysokości raty kredytu hipotecznego. To właśnie na podstawie wartości WIBOR-u banki określają, ile procent wyniesie oprocentowanie kredytu. W praktyce oznacza to, że zmiana wartości WIBOR-u o jeden punkt procentowy może wpłynąć na wysokość raty kredytu hipotecznego nawet o kilkadziesiąt złotych. W tym artykule dowiesz się, jak działa WIBOR i jak wpływa na polskie kredyty hipoteczne.

WIBOR – jak działa?

WIBOR jest wskaźnikiem, który określa stopę procentową, po jakiej banki udzielają sobie pożyczek. Jest to wskaźnik rentowności, który wyznaczany jest na podstawie stóp procentowych ustalanych przez banki. WIBOR jest publikowany codziennie przez Polski Bank Centralny i stanowi podstawę do określenia wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych. Warto zaznaczyć, że WIBOR jest wartością zmiennościową, co oznacza, że jego wartość ulega zmianom w czasie. Jest to wynikające z rynkowych uwarunkowań oraz zmienności polityki monetarnej i gospodarczej państwa. Dlatego wartość WIBOR-u jest publikowana na bieżąco, a w niektórych przypadkach może się zmieniać nawet kilka razy w ciągu dnia.

Wpływ WIBOR na kredyty hipoteczne

Wartość WIBOR-u ma kluczowe znaczenie dla osób, które planują wzięcie kredytu hipotecznego. To właśnie na podstawie wartości WIBOR-u banki określają wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego. Wartość ta jest uzależniona od zmienności rynku, ale też od polityki monetarnej państwa, a dokładniej od decyzji Polskiego Banku Centralnego o stopie procentowej. W przypadku, gdy WIBOR jest wysoki, to oznacza to, że koszt pożyczek międzybankowych jest wysoki, a tym samym koszt pożyczek dla klientów banków również jest wyższy. Z kolei w przypadku, gdy wartość WIBOR-u jest niska, to koszt pożyczek jest niższy, co oznacza niższe koszty kredytów hipotecznych.

Manipulacja WIBOR-em

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że WIBOR jest podatny na manipulacje. W 2014 roku wybuchł skandal dotyczący manipulacji WIBOR-em przez niektóre banki w Polsce. Poza tym, warto zwrócić uwagę na to, że WIBOR jest ściśle powiązany z rynkiem pieniężnym. WIBOR może być uznawany za jedną z głównych miar zmienności na rynku pieniężnym. Oznacza to, że rynek pieniężny może być bardzo wrażliwy na wahania stóp procentowych WIBOR.

Jak wpływa WIBOR na polskie kredyty hipoteczne?

WIBOR wpływa bezpośrednio na koszty kredytów hipotecznych w Polsce. Głównym czynnikiem wpływającym na koszty kredytów hipotecznych jest stopa procentowa. Ponieważ WIBOR jest jednym z podstawowych wskaźników stóp procentowych w Polsce, to każda zmiana WIBOR może wpłynąć na koszty kredytów hipotecznych. Jeśli WIBOR rośnie, to koszty kredytów hipotecznych również rosną, a jeśli WIBOR spada, to koszty kredytów hipotecznych również spadają. Innymi słowy, im wyższy WIBOR, tym droższy kredyt hipoteczny, a im niższy WIBOR, tym tańszy kredyt hipoteczny. Warto jednak zauważyć, że koszty kredytów hipotecznych zależą nie tylko od WIBOR, ale także od wielu innych czynników, takich jak rynek nieruchomości, inflacja czy koszty obsługi kredytu. Jeśli ta kwestia wciąż nie jest dla Ciebie jasna, udaj się do kancelarii prawnej https://dowlegal.pl/, która rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *