Do kiedy rozliczyć PIT?

Termin rozliczenia PIT to kluczowa sprawa. Nawet jeśli mamy ograniczone możliwości ustalenia kwot, jakie powinniśmy zawrzeć w zeznaniu (bo na przykład pracodawca nie przesłał nam zestawienia), to nie zwalnia nas to od złożenia deklaracji. Co warto wiedzieć, w pewnych sytuacjach nawet osoby, które nie uzyskały w danym roku żadnych wykazywalnych dochodów, muszą złożyć i tak tzw. „PIT zerowy”.

Jakie obowiązują terminy?

Podstawową dla większości osób formą jest PIT 11, który otrzymują od pracodawcy. Oczywiście tego formularza nie składa się w urzędzie skarbowym. Pozostaje on u nas, a my musimy złożyć PIT 36 lub PIT 37. W przypadku obu tych dokumentów należy złożyć je do 30 kwietnia. Jeśli przekroczyliśmy ten termin, należy niezwłocznie sporządzić wyjaśnienie oraz przygotować deklarację.

Sytuacje wyjątkowe

Co istotne, nie zawsze brak przesłanego PIT 11 wynika ze złej woli pracodawcy. Jest sytuacja, w której nie jest do tego zobowiązany. Jeśli zawarł on z osobą, która nie jest jego stałym pracownikiem, umowę na kwotę poniżej 200 złotych brutto, to sam odprowadzi za nią podatek i nie ma wówczas obowiązku przesyłać jej PIT. A pracownik nie ma obowiązku uwzględniać takich kwot w swoim zeznaniu. Są to rozwiązania pomyślane wobec pracowników podejmujących drobne prace, dla których konieczność zliczania tych kwot byłaby niewspółmiernie uciążliwa w stosunku do korzyści, jakie mógłby z tego odnieść aparat skarbowy państwa.

Inne rodzaje PIT

Warto też wspomnieć o kilku innych rodzajach PIT do złożenia. Przykładowo, PIT 28 musi być złożony do końca stycznia kolejnego roku. Składają go przedsiębiorcy, których formą działalności jest ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to na przykład osób na samodzielnej działalności. Wiąże się to z obowiązkiem zawiadomienia skarbówki do 22 stycznia danego roku o wyborze takiej formy opodatkowania.

Podsumowując, warto zwrócić szczególną uwagę na terminy złożenia deklaracji podatkowych, bo jest to niewielki wysiłek, a konsekwencje jego niedopełnienia mogą być dotkliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *