Do kiedy pracodawca musi dać PIT?

Wypełniany przez pracodawce  PIT-11 to formularz, który zawiera różne informacje o płacy pracownika. Są to m.in. dane o dochodach czy składkach odprowadzanych od wypłaty. Dzięki temu pracownik jest zobowiązany do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Do kiedy więc pracodawca powinien przekazać pracownikowi dokument?

Czym jest PIT-11 i po co się go otrzymuje?

Pitem 11 nazywamy formularz, który dostajemy od firmy po zakończonym roku kalendarzowym. Jest on wystawiany przez pracodawcę i zawiera informacje o dochodach, przychodach, podatkach, a także składkach, które były opłacane. Dodatkowo w dokumencie tym są dane o kosztach uzyskania przychodu oraz przychodów zwolnionych z podatku. Po otrzymaniu formularza jesteśmy zobowiązani na jego podstawie obliczyć wysokość podatku należnego do Urzędu Skarbowego. Jeśli podatnik nie jest rezydentem powinien przedstawić dodatkowo w PIT-11 kraj będący ośrodkiem interesów osobistych i gospodarczych, a także numer identyfikacyjny.

Jaki jest termin otrzymania PIT-11 od pracodawcy?

Pracodawca jest zobowiązany przekazać PIT-11 pracownikowi do końca lutego za okres poprzedniego roku, a do Urzędu Skarbowego do końca stycznia. Przykładowo pracownik powinien dostać dokument za rok 2019 do końca lutego roku 2020, natomiast Urząd do końca stycznia 2020. Dopuszczalne dla pracownika jest przekazywanie dokumentów w formie papierowej, elektronicznej, jak również za pomocą poczty czy też do ręki. Jednak do Urzędu Skarbowego firma powinna przekazać plik jedynie elektronicznie, nie zależnie od ilości zatrudnionych pracowników.

Jakie są konsekwencje niedostarczenia lub spóźnienia w przekazaniu PIT-11?

Nieprzekazanie na czas dokumentu rozliczeniowego, jakim jest PIT-11, powoduje dla pracodawcy konsekwencje skarbowe. Takie uchybienie może zostać potraktowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie podatkowe. Karą wykroczenia jest  mandat w wysokości dwóch najniższych krajowych lub grzywna, która może wynosić od 1/10 najniższego wynagrodzenia do nawet jej 20-krotności. Przestępstwo skarbowe może być bardzo kosztowne i wynosić od 10 do 180 stawek dziennych, obliczonych na podstawie dochodu firmy i jej sytuacji majątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *