Co można odliczyć od podatku?

Ustawa pozwala nam podczas rozliczenia podatkowego skorzystać z szeregu ulg i odliczeń. Z ulg i odliczeń przewidzianych w ustawie można skorzystać na dwa sposoby. W jednym możemy odliczyć tą kwotę od dochodu, a w drugim od podatku. Korzystniejsza jest opcja odliczenia od dochodu, gdyż tym samym możliwe jest przejście do niższej stawki podatkowej. Dzięki zastosowaniu ulg i odliczeń możemy zapłacić niższy podatek lub dostać zwrot.

Aktualnie można skorzystać z przysługującego nam prawa do ulgi od podatku, odliczenia od podatku lub zwolnienia z podatku. Należy też pamiętać, że w najbliższych latach nie ma konieczności składania deklaracji podatkowej, a żeby skorzystać z ulg należy zajrzeć do deklaracji przygotowanej przez Urząd Skarbowy.

Co można więc odliczyć od podatku i z jakich ulg można skorzystać?

Ulgi

  • Ulga prorodzinna. Najczęściej stosowaną ulgą podatkową jest ulga na dzieci. Można ją wykorzystać w każdym wypadku, w którym sprawujemy opiekę nad małoletnim. Wynosi ona ponad 90 złotych na pierwsze i drugie dziecko za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania nad nim opieki. Na trzecie dziecko jest to już prawie 170 złotych, a na czwarte i każde kolejne 225 złotych (o ile dochód rodziców nie przekroczył 112 000 złotych).
  • Ulga rehabilitacyjna. Istnieje możliwość odliczenia części wydatków związanych ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Może z niej skorzystać osoba niepełnosprawna lub jej opiekun.
  • Ulga na leki. Możemy też odliczyć wydatki na zakupione leki. Od całej kwoty zakupu leków należy odliczyć 100 złotych (w danym miesiącu). Pozostała kwota to kwota ulgi.

Odliczenia

  • Składka na ZUS. Istnieje możliwość odliczenia składki wpłacanej na ZUS w przewidzianej prawem wysokości (nie w całości). Składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczona od wysokości podatku, a składka na ubezpieczenia społeczne od dochodu.
  • Ulga na Internet. W dwóch kolejnych latach podatkowych istnieje możliwość skorzystania z ulgi na Internet, w kwocie nie przekraczającej każdorazowo 760 złotych. Z ulgi można skorzystać na podstawie faktur.

Istnieje jeszcze szereg innych odliczeń i ulg przewidzianych przez prawo. Pełny katalog odliczeń zawiera ustawa o obowiązku podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *