Co można odliczyć od podatku?

Ustawa pozwala nam podczas rozliczenia podatkowego skorzystać z szeregu ulg i odliczeń. Z ulg i odliczeń…